Ma Baker Еко

MABAKER EKO

6 ЕКО и енергийно спестяващи стъпки в Ma Baker

1 Създадохме нова онлайн платформа, чрез която Вие планирате прясно приготвените печива и сладкиши, за да сте сигурни, че имаме време да ги приготвим за Вас. Намаляването на брака на продуктите ни, които са трайност – 12 часа, ще намали разхищението на храни и електроенергия.

2 Чрез закупуването на пресни сладкиши, напитки и печива, благодарение на Вас, нашите клиенти, намаляваме ползването на опаковки и материали, които не се рециклират и не се преработват.

3 Запазваме занаятчийството в храната, като намаляваме свръхпродукцията и консумирането на полуфабрикати, както и продукти с дълъг срок на годност.

4 Обединихме индивидуалните производства в едно, като намалихме с над 35% консумацията на електричество. Контролираме употребата на суровини, чрез единно производство и зареждане, като планираме количества възможни за прясното им производство.

5 Не използваме хладилни камери за замразяване и полуфабрикати, включително и при макароните, което ни прави уникални. Достатъчното количество от 7 различни вкуса, прави възможно точното им производство и ежедневно печене и приготвяне.

6 Правим хляба, по технология на бавно втасване и натурални брашна. Ползването на натурални брашна, намалява нуждата от ползване на пестициди и изтощаване на земята. Планирайте купуването на хляб, за да участвате и Вие в програмата ни за намаляване на свръхпредлагане, свръхпродукция и свръхконсумация.